BOLEkalem – sertifikovane voćne sadnice i lozni kalemovi
Selo Konjuh, Kruševac 37254, Srbija

Sadnice našeg asortimana su sertifikovane kategorije, proizvedene od sertifikovanog materijala, dobijenog iz sopstvenog matičnog zasada, baznih podloga i vioka.

Sve naše proizvode prate dokumenta izdata od strane Ministarstva poljoprivrede, koja se u toku godine nekoliko puta kontrolišu.

Sertifikat, zdravstveno uverenje, transportno uverenje, otpremnica, deklaracija proizvođača i faktura prate svaku isporuku.

Kontrolisani kvalitet obezbeđuje punu sigurnost za svakog našeg klijenta.

Naši sertifikati:

Sertifikovane kategorije 1

Sertifikovane kategorije 2